COÖPERATIEVE VERENIGING BOA, UTRECHTSEWEG 331, 3731 GA DE BILT

INFO@BOA-AMSTERDAM.NL, WWW.BOA-AMSTERDAM.NL, 020 - 6371642

Nieuws

Coöperatieve vereniging BOA

Eind 2007 is de Coöperatieve Vereniging Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam (BOA) opgericht. Elke onderwijs- of cultuurinstelling met een BOA-breedbandaansluiting is lid van de coöperatie. Het doel van de Coöperatieve Vereniging BOA is:

 • Het vormen en in stand houden van een breedbandnetwerk met een platform van gebruikers binnen de regio Amsterdam ten behoeve van onderwijsinstellingen en andere instellingen met taken en doelstellingen op het ideële, culturele of maatschappelijke vlak.
 • Het leveren van ondersteuning in de meest brede zin aan lidorganisaties en andere contractanten.
 • Het behartigen van de belangen van lidorganisaties jegens leveranciers van voorzieningen en diensten van het breedbandnetwerk.
 • Het stimuleren van initiatieven aangaande de toepassing, ontwikkeling en promotie van het breedbandnetwerk.

Ultimo 2013 beschikken ca. 230 Amsterdamse onderwijslocaties en ca. 32 cultuurinstellingen over een BOA- verbinding. Voor de realisatie van het netwerk is ongeveer 1040 kilometer glasvezelkabel aangelegd in meer dan 3000 kilometer geleidebuisjes.

BESTUUR

Het bestuur van de Coöperatieve Vereniging BOA u.a. is als volgt samengesteld:

Voorzitter – dhr. R. Schoonveld, rector Het Amsterdamse Lyceum

Secretaris – mevr. J. Middelbeek, bestuurder Stichting Westelijke Tuinsteden

Penningmeester – dhr. L. Jan Veldhuyzen, rector het Berlage Lyceum

Bestuurslid – mevr. S. Maureau, bestuur stichting Openbaar Basis Onderwijs Westelijke Tuinsteden

 

Download hier de        STATUTEN

Download hier het       HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Download hier de        ALGEMENE VOORWAARDEN

Download hier de        FAIR USE POLICY

BOA NETWERK

Het BOA netwerk is eigenlijk een glasvezelnetwerk van verschillende bestuursnetwerken. Alle school- en bestuurslocaties van één bestuur worden opgenomen in een eigen fysiek glasvezelnetwerk, een eigen ring. Elke verbinding tussen de locaties heeft een snelheid van 1 Gbps. Als bestuur heb je daarom geen last van verkeer dat door andere besturen wordt gegenereerd. Er ontstaat voor elk bestuur een afgeschermd netwerk waarover zij hun eigen informatie kunnen sturen. Omdat de verbindingen een grote capaciteit hebben, maakt deze opzet het bijvoorbeeld mogelijk om servers op een andere plek binnen het bestuur te plaatsen (zie figuur). Dit is uiteraard niet noodzakelijk, maar één van de nieuwe mogelijkheden. Figuur

LEES HIER MEER OVER HET BOA NETWERK

'Onerwidjs vraenerdt'

HISTORIE

OPRICHTING In 2005 heeft de Gemeenteraad van Amsterdam de ‘Motie Bruines’ aangenomen. De motie roept partijen op om een glasvezelnetwerk voor alle Amsterdamse scholen te realiseren. Om uitvoering aan deze motie te geven, hebben de Amsterdamse schoolbesturen voor primair, speciaal- en voorgezet onderwijs (PO,SO &VO) en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkelingen (DMO) zich verenigd in de stuurgroep ‘Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam (BOA)’.

VOORLICHTING EN VOORBEREIDING De stuurgroep BOA en de Amsterdamse schoolbesturen onderkenden het belang om draagvlak te creëren voor het project, door op schoolniveau de onderwijsgevenden voor te lichten over de meerwaarde van een glasvezelnetwerk voor de dagelijkse lespraktijk. De stuurgroep BOA heeft vanuit die gedachte een voorstel ontwikkeld voor de realisatie van een dergelijk netwerk voor het Amsterdamse PO, VO en SO. Besturen hebben in eerste instantie een intentieverklaring afgegeven voor deelname aan het project. Op basis daarvan is een Europese aanbesteding uitgevoerd. De uitkomsten van de aanbesteding was voor de schoolbesturen aanleiding om BOA opdracht te geven om het netwerk te realiseren, de exploitatie en het beheer ervan in te richten en het gebruik ervan in de dagelijkse onderwijspraktijk te bevorderen. Daarnaast is opdracht gegeven voor de oprichting van een Coöperatieve Vereniging BOA waarin de besturen hun gemeenschappelijke belangen borgen. Om die reden is eind 2007 de Coöperatieve Vereniging BOA u.a. opgericht. Het bestuur van de Coöperatieve Vereniging BOA heeft aan de stuurgroep BOA de opdracht gegeven om gedurende de projectfase de uitrol van het netwerk te managen. Hiervoor is het BOA- programma ontwikkeld met de volgende activiteiten:

blauwkruis_15  De technische uitrol van het netwerk

blauwkruis_15  De inrichting van de BOA- organisatie

blauwkruis_15  Voorlichting aan het onderwijsveld en onderwijs inhoudelijke projecten

UITVOERING PROGRAMMA Voor de uitvoering van het BOA- programma heeft de Gemeente Amsterdam subsidie beschikbaar gesteld. Medio 2010 zijn de laatste activiteiten van het BOA- programma uitgevoerd. Alle relevante taken en verantwoordelijkheden zijn vanuit het BOA- programma overgedragen aan de lijnorganisatie van BOA.

ARCHIEF; BOA VOORLICHTINGSPROJECTEN Om bekendheid voor BOA te genereren en de eindeloze mogelijkheden van de BOA –netwerk te introduceren zijn er diverse voorlichtingprojecten uitgevoerd. Hier vindt u een aantal voorbeelden waar wij trots op zijn.

Online Educa Berlijn

Mijmeringen tijdens Educa Berlijn: Dromen van de ideale lessituatie. – Roel Schoonveld, rector Het Amsterdams Lyceum
www.online-educa.com

De server de school uit

Nu de servers eruit zijn , kunnen we focussen op de inhoud. – Peter Meijboom, adviseur ICT Stichting Amsterdam West Binnen De Ring
Klik hier voor de nieuwsbrief

Sluit aan en haal de wereld in de klas

Een glasvezelverbinding biedt de snelste toegang tot het internet met onbeperkte mogelijkheden!
Lid worden? Klik hier!

Redundantie in het BOA-netwerk

Niet Storen a.u.b. Het BOA netwerk is redundant uitgevoerd. Dat betekent: optimaal beveiligd tegen uitval – Reyer van Wegen , technisch projectleider BOA
Klik hier voor de nieuwsbrief

Natuurlijk leren

Nieuwe technologie helpt ieder kind het maximale uit zichzelf te halen. – Annette van Valkengoed, directrice Laterna Magica
Klik hier voor de nieuwsbrief

Onderwijs verandert

Een leraar die informatie overdraagt op de leerling? Achterhaald! – Iris Driessen, docent Nederlandse Hyperion Lyceum.
Klik hier voor de nieuwsbrief

Voor Dienstverleners

DIENSTEN AANBIEDEN OP HET BOA BREEDBANDNETWERK Op twee marktplaatsen bieden (ICT) dienstverleners hun diensten aan voor de scholen en/of besturen die aangesloten zijn op het BOA netwerk. Omdat BOA werkt met het ‘Open Provisioning Model‘ worden alle dienstverleners onder gelijke condities aangesloten. Scholen en schoolbesturen hebben hierdoor een vrije keuze ten aanzien van dienstverlenende partijen. UW DIENSTEN LEVEREN VIA EEN EIGEN VERBINDING MET DE POP Na het lezen van DIT DOCUMENT doorloopt u de volgende stappen:

 1. U maakt zich kenbaar bij BOA door het aanmeldformulier in te vullen. DOWNLOAD HIER
 2. BOA controleert of u toestemming heeft van de afnemer(s).
 3. Per afnemer (bestuur of locatie) heeft u een Ethernet Virtual Connection (EVC) nodig. Vul hiervoor het EVC-aanvraagformulier in. DOWNLOAD HIER
 4. BOA stuurt/mailt u vervolgens een bevestiging in de vorm van een overeenkomt voor het leveren van uw diensten. Stuur dit formulier ondertekend terug.
 5. U vraagt bij één van de landelijke providers een (glas)verbinding aan tussen uw locatie en één van de BOA POP-locaties. Een voorbeeldformulier voor het koppelen op de POP-locatie vindt u HIER.
 6. De beheerder van de POP-locatie koppelt uw dienst aan het BOA-netwerk.
 7. De dienstverlener test de verbinding gedurende 3 weken.
 8. Na de testweken is de verbinding opgeleverd en wordt de dienst geleverd aan de afnemer(s).
 9. Eventuele latere uitbreidingen kunt u met DIT FORMULIER aanvragen.
 10. Een rekenblad om op voorhand de kosten te bepalen treft u HIER.

Contact

STORING? Of een andere technische vraag?

Bel de BOA servicedesk 020-7173388

 

COÖPERATIEVE VERENIGING BOA UTRECHTSEWEG 331, 3731 GA DE BILT INFO@BOA-AMSTERDAM.NL WWW.BOA-AMSTERDAM.NL 020-6371642
Wenst u meer informatie over het breedband- netwerk voor het Amsterdamse onderwijs of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op.
twitter_logo